Skip to main content

Bescherming van persoonsgegevens.

Belgian Pork Group (hierna Belgian Pork Group genoemd) hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.
De persoonsgegevens die je via https://www.belgianporkgroup.com verstrekt, worden verwerkt door Belgian Pork
Group, Ommegang West 9 - B-8840 Westrozebeke. Belgian Pork Group is de verantwoordelijke voor de verwerking.
Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Doeleinde van de verwerking.

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden, nl. solliciteren op vacatures en
informatie aanvragen via een contactformulier via een digitaal platform. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met
het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

Aard van de verwerkte gegevens.

Ben je een sollicitant, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, email, telefoon, adres,
geboortedatum, nationaliteit en talenkennis.

Bewaartermijn van de gegevens.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Doorgifte aan derden.

Belgian Pork Group geeft je gegevens in geen enkel geval door aan derden. Om jouw gegevens te verwerken maakt
Belgian Pork Group gebruikt van de diensten van CreaThing bvba. CreaThing bvba treedt op als verwerker en verwerkt
jouw gegevens enkel volgens de schriftelijke instructies van Belgian Pork Group zoals overeengekomen in een
verwerkingsovereenkomst.

Beveiliging van de gegevens.

Belgian Pork Group neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig
te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij
hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te
voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

Jouw rechten als betrokkene.

Je kan je gegevens bekijken via www.belgianporkgroup.com. Dit doe je door in te loggen met je account. Je kan ook
foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen. Hiervoor neem je best contact op met Belgian Pork
Group via privacy@belgianporkgroup.com. Een aantal gegevens kan je zelf aanpassen via www.belgianporkgroup.com.
Dit doe je door in te loggen met je account. Je kan jouw gegevens laten verwijderen door je account via
www.belgianporkgroup.com te verwijderen. Besef dan wel dat je hierdoor geen beroep meer kan doen op de hierboven
vermelde dienstverlening van Belgian Pork Group.

Vragen of klachten?

Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@belgianporkgroup.com.
Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via
commission@privacycommission.be.